Stichting Bunkerbehoud Privacy
Mail
Zaterdag 11 mei 2013 - Europese kijkdag
In samenwerking met de gemeente Middelburg zijn twee projecten van de stichting deze dag opengesteld voor het publiek. Er was vooraf ruime bekendheid gegeven via de lokale pers en de Provinciale Zeeuwse Courant. Weliswaar geen Eurpees project, maar we wilden de bezoeker ook laten zien hoe een gerestaureerde bunker er uit ziet. Hiertoe was de bunker bij de Oranjemolen in Vlissingen van 10:00 tot 12:00 uur open. Hier waren 87 bezoekers.
Op Toorenvliedt in Middelburg werden in het kader van het lopende Europees project 55 personen in twee groepen door het park en de bunker 618 door onze gidsen rondgeleid.


De reacties waren zeer positief en er werden veel vragen gesteld.


De bezoekers waren van alle leeftijden.


We danken de vrijwilligers voor hun inzet.

- Zaterdag 11 mei, uitreiking Gouden Betonmolen
De leden van het Fortificatie Forum kiezen elk jaar een winnaar van de Gouden Betonmolen. Deze wisseltrofee is voor een persoon of een organisatie die in de meest brede zin, een kenmerkende bijdrage tot het behoud van fortificaties in Nederland heeft geleverd. De Stichting Bunkerbehoud heeft in 2007 als eerste deze prijs mogen ontvangen. Dit was voor het project 143 Oranjemolen. De prijs voor het jaar 2012 is toegewezen aan Peter Heijkoop voor zijn leidende rol in het toekennen van de rijksmonumentenstatus van het Landfront en de batterij Heerenduin in IJmuiden. Peter draagt de prijs op aan de Stichting Bunkerbehoud en haar vrijwilligers.


Een aantal forumleden en de harde kern van de stichting, samen 40 personen, werden om 12:15 bij de 618 welkom geheten door de voorzitter. Daarna werd, zittend in het inmiddels doorgebroken zonnetje, genoten van een Zeeuwse lunch.


Daarop volgde een rondleiding door het park waarbij een bezoek kon worden gebracht aan de "vierkante" 608 van Oberst Lex en een 622. Vier gidsen namen dit voor hun rekening.


Even een antennepot van de 622 op de foto gezet.


Keurig op schema vertrok het gezelschap naar de westelijke rotonde bij Koudekerke waar bij het duo 631 / 623, de uiteindelijke prijsuitreiking plaatsvond.


Een korte, maar hevige oprisping van de weergoden, viel de aanwezigen nat op het lijf, maar het mocht de pret niet drukken.


De Gouden Betonmolen is weer terug in Middelburg.


Met champagne en een kletsnatte Zeeuwse bolus werd de dag afgesloten.

Peter en de overige bestuursleden spreken hun dank uit aan de vele vrijwilligers die deze uitreiking tot een succes hebben gemaakt.