Stichting Bunkerbehoud Privacy
Mail
Behoud
Dit gedeelte behandelt de werkzaamheden die met het behoud van de bunkers te maken hebben.
Opgenomen zijn ondermeer de lopende projecten, het archief van eerdere projecten en het onderhoudswerk.