Stichting Bunkerbehoud Privacy
Mail
Bevrijdingstocht 1 november 2014
Op zaterdag 1 november 2014 waren er meerdere herdenkingsactiviteiten in Zeeland. We doen verslag van de onthulling van de plaquette met de namen van de slachtoffers van het mijnincident met de Buffalo vlakbij het park Toorenvliedt.


Van links naar rechts: 1. Mr. Rory Johnston, de zoon van Major Hugh Johnston. Deze majoor werd tijdelijk
bevorderd zodat de Duitse generaal Daser zich voor zijn gevoel "eervol" kon overgeven.
2. Sergeant Jack Hall. Hij overleefde het incident. 3. Major Joe Lawler Brown, Royal Scots.
4. Dhr Bob van der Weel, initiatiefnemer van het monument.


Beide veteranen leggen kransen en brengen de groet.


Major Brown houdt een korte toespraak.


De onthulde plaquette.


Twee krasse mannen van 91 en 93 jaar bezoeken de communicatiebunker en herkennen Duitse uitrustingsstukken.


Deze Buffalo "Spider" had bij de plechtigheid op Toorenvliedt aanwezig moeten zijn, maar helaas, het liep anders.

Op zondag 2 november bracht "onze" verteraan Joe Spycer (89) een bezoek aan de bunker in Vlissingen.
Het was dankzij de onderlinge externe samenwerking en de inzet van onze vrijwilligers een geslaagd weekend.