Schenkingen en bruiklenen

De stichting is voortdurend op zoek naar materiaal dat in relatie staat tot de Slag om de Schelde. Denk hierbij aan foto’s, kaarten en (opgeschreven) ervaringen.
Ook zijn we geïnteresseerd in militaire uitrustingsstukken uit die periode. Hiermee bedoelen we bijvoorbeeld persoonbewijzen, brieven, documentatie maar ook verrekijkers, telefoontoestellen of communicatiemiddelen. Wij plaatsen de goederen in een bestaande expositie of in onze depots voor een later museumthema.

Heeft u artikelen die voor ons van belang kunnen zijn, dan zijn er twee opties:

Schenking

U draagt de artikelen aan ons over. We bevestigen de schenking schriftelijk.

Bruikleen

Wij nemen de goederen van u in bruikleen. Dit wordt schriftelijk vastgelegd waarbij de waarde ten behoeve van onze verzekering in onderling overleg wordt bepaald. Er komt ook een causule over de looptijd van het bruikleen. Goederen in bruikleen kunnen direct door de eigenaar worden opgevraagd. Tijdens de looptijd draagt de stichting zorg voor goede bewaarcondities en het eventuele onderhoud.

Algemeen

Overdracht van wapens is alleen mogelijk indien de eigenaar vergunninghouder is.
De schenker of bruikleengever wordt in verband met de nieuwe privacy-wetgeving niet bekend gemaakt, tenzij daar geen bezwaren tegen bestaan.

Duitse 100 watt zender.
Deze 100 Watt zender is een voorbeeld van een bruikleenstelling.