Stichting Bunkerbehoud Privacy
Mail
Bunker 621 Abeele
Op de hoek van de Nieuwe Vlissingseweg en de Abeelseweg ligt een personeelsbunker van het type 621.
(Nieuwe Vlissingseweg 664, 4335 JZ Middelburg).
De bunker was lange tijd eigendom van defensie waarin diverse clubs er gebruik van mochten maken. Vorig jaar heeft de overdracht naar de B.V. Monumentenbeheer Middelburg plaatstgevonden. Vrijwel direct is de stichting gevraagd mee te denken over een mogelijke herbestemming. Het project wordt gefinancierd door:


Er is gekozen voor het in originele staat terugbrengen van het exterieur. Op oude foto's is te zien dat de bunker een eenvoudig puntdak heeft gehad. Ook zijn er opnames waarop de camouflage patronen op de muren zichtbaar zijn. In eerste instantie worden deze twee zaken aangepakt.


De eerste opdracht is het aanbrengen van het dak. Hiertoe zijn rondom steigers gebouwd.


De aannemer heeft zich inmiddels ingericht met een bouwkeet, toilet en een voorraad water.


De schoorsteen zit wel aangesloten op de kachelbuis in de bunker, maar is niet uit oorlogstijd. Hij zal het veld moeten ruimen.


De beide boeidelen zijn verankerd en gesteld. Hierop rust straks het dak.


Het grindgat in de scherfmuur wordt niet opgevuld.