Stichting Bunkerbehoud Privacy
Mail
Project Karreveld

In het kader van de uitbreiding van het bedrijventerrein Karreveld (fase 2) heeft de gemeente Veere aan de noordwestelijke zijde van Koudekerke enkele gronden verworven. Het plangebied wordt aan de noordelijke zijde omsloten door de tankgracht en de 631 (Formsteine) van het Landfront Vlissingen.
Na overleg met de gemeente is besloten een plan te schrijven voor de restauratie en ontsluiting van bovengenoemde kazemat. Uitgangspunt is de invulling van de bunker als bezoekerscentrum voor het Landfront indien dit tot Rijksmonument verklaard wordt.
Hieraan is de realisatie van een kleine extra lus op de bestaande bunkerroute fase 2 gekoppeld. Deze route volgt dan de tankgracht vanaf de brug in de Braamweg naar de 631.

19-10-2006:
Het projektplan ligt nu ter voorinzage bij de gemeente en een definitief besluit is begin 2007 te verwachten.
Ons voorstel is om het hele projekt onder leiding van de stichting uit te voeren. Net als bij de restauratie van de bunker Oranjemolen zal veel werk worden uitbesteed, maar gelukkig zal er genoeg werk voor de vrijwilligers over blijven.

26-11-2006:
Het projektplan is door de gemeente op planning en uitvoering bekeken. Er volgt spoedig opnieuw overleg.

mei-2007:
Het projektplan is bijgesteld en definitief ingediend bij de gemeente. Voordat het projekt verder kan moet eerst overlge gevoerd worden over de uiteindelijke financiering ervan.

sep-2008:
Op ons verzoek is er graafwerk gedaan om de oorspronkelijke kabelinvoeren te vinden. De gemeente heeft voldoende grond verzameld om de bunker straks mooi te kunnen aanaarden. Door de algemene recessie ligt het werk voorlopig stil.

eind 2010:
Er komt even wat schot in het project. Er is een toegangshek geplaatst en er ligt een rooster over de hulzenput. De Scharte is dichtgemaakt.

apr-2011:
Opnieuw enige voortgang. Onze deskundigen hebben samen met de gemeente gekeken naar de benodigde kabelinvoer voor de stroomvoorziening.

mei 2011:
De kabel is ingebracht en de meterkast is geplaatst. Twee zijden van de bunker zijn aangeaard en voor de derde muur ligt grond gereed. Als de nooduitgang opnieuw is opgemetseld, kan het grondwerk worden afgesloten.


De bunker is voor een gedeelte in spiegelbeeld gebouwd.