Stichting Bunkerbehoud Privacy
Mail
Bunkerroute Biggekerke
Geruime tijd geleden is het idee ontstaan om de tankgracht met de aanliggende bunkers, te ontsluiten voor fietsers en wandelaars. Deze bunkerroute zou in meerdere fasen worden aangelegd, waarvan de eerste fase startte in 2003. Dit deel loopt vanaf de drakentandversperring in Groot Valkenisse via de eerste mitrailleurbunker 630 aan de tankgracht en zo doorlopend tot aan de doorgaande weg Koudekerke - Biggekerke. Langs dit deel liggen vijf mitrailleurbunkers van het Landfront.
Het project is een samenwerkingsverband van de Gemeente Veere, het Waterschap Zeeuwse Eilanden,
de Dienst Landelijk Gebied en de Stichting Bunkerbehoud. 


Na een aantal vergaderingen in begin 2003, is het plan verder uitgewerkt. Basis voor het plan was de lopende ruilverkaveling waarin overdracht van de grond voor het nieuwe fietspad met de betrokken landbouwers kadastraal werd geregeld. De bunkers langs de route blijven eigendom van de landeigenaren. De stichting heeft contact opgenomen met de eigenaren om te zien wat de mogelijkheden voor verder het gebruik en de ontsluiting per bunker zouden kunnen zijn. De ruilverkaveling liep edoch wat vertraging op, zodat onze gesprekken geen definitief karakter konden krijgen. De realisatie van het projekt werd plots met voortvarendheid gestart, zodat wij onverwacht werden geconfronteerd met wat uitvoeringsperikelen.
De route start bij de drakentandhindernis bij Groot Valkenisse (Fledermaus) waar een informatiepaneel zal komen. Via de grote parkeerplaats bij de camping en de rotonde in de Klaasensweg, komt men op de Valkenisseweg bij de bunkerroute langs de watergang. Het eerste deel loopt langs een na-oorlogs stuk, maar tegenover de boerderij komen we aan de noordzijde van de originele tankgracht met de 1e bunker uit. De route volgt de buitenkant van het Landfront, langs de 2e bunker 630 bij het volgende hof. Via het stukje nieuw bos steekt de route de tankgracht over bij de burg aan de Bergweg / Zuidweg. De route loopt verder over het terrein van de bunker 623 die nu in gebruik is bij de Veron, afdeling Vlissingen en volgt zo de tankgracht aan zuidzijde tot aan de provinciale weg. Bij de bunkers en of mooie doorkijkjes aan de tankgracht komen informatiepanelen te staan. De laatste bunker op dit 1e traject, een 623, wordt op termijn door de stichting in bruikleen genomen, wellicht nog wat verder verfraaid zo worden gebruikt bij rondleidingen en "battle-field" tours. Beide bunkers hier zullen worden voorzien van hekken, zodat ongewenst gebruik wordt voorkomen. De medewerking van beide eigenaren is uitstekend. Omdat de uitvoering nu in volle gang is, was snel intern overleg nodig. Een tweetal bunkers van het type 623 ligt direkt aan de route en had een schoonmaakbeurt nodig. Dankzij de inzet van sterke vrijwilligers, is het meerendeel van de vette klei en het puin buiten de bunkers gebracht, zodat dit door de aannemer kon worden afgevoerd.

Update 9 juli 2004:
Inmiddels zijn de werkzaamheden weer gevorderd. Aan beide zijden van de route zijn hekken en borden geplaatst.
Eén van die borden geeft aan dat ruiters op de route verboden zijn. Het pad is nu bedekt met schelpengrid.
De bunker van het type 623, die in gebruik is bij de zendamateurs van de afdeling Veron-Vlissingen, is ietwat met wat overgebleven grond aangeaard en heeft een betere toegang gekregen.
De laatste informatie leert ons dat de boompjes rond deze bunker wel worden teruggeplaatst, maar dat de schootsopening vrij zal blijven.

Update 16 december 2004:
Het is de laatste tijd wat stil rond de bunkerroute, het fietspad is volop in gebruik en de bunkers worden regelmatig bezocht. De informatiepanelen zijn nog niet geplaatst, maar worden op dit moment gemaakt. Beide bunkers hebben nog mooie instructieteksten en die willen we netjes houden. In overleg met de eigenaren en de gemeente Veere is besloten de bunkers te voorzien van toegangshekken. Hierdoor houden we de vandalen buiten, maar de fauna, die erin wil overwinteren, heeft vrije toegang. Ook de nooduitgangen zijn dichtgemaakt. Als onderdeel van dit project worden ook de twee bunkers aan de oostkant van de doorgaande weg, de 631 en 623 van de Fam Lampert, op een gelijke wijze beveiligd.

Update 1 mei 2005:
Alle informatiepanelen langs de bunkerroute zijn met de hulp van het Waterschap Zeeuwse Eilanden geplaatst.
Op dit deel van de route geven vijf borden extra informatie. Ze staan bij:
de Höckerhindernisse, het aldaar gelegen barakkenkamp, de eerste 630, de 623 van de radioamateurs
en het duo 623 in het veld.


Het bord bij de "radiobunker".