Stichting Bunkerbehoud Privacy
Mail
Storm Oranjemolen

Onze trots ligt ligt te glimmen in het avondzonnetje. Dat is niet altijd zo ...


De oude muur van Altena, waar de bunker deel van uit maakt, heeft geen glooiing hetgeen mooie plaatjes oplevert.


De stormen van afgelopen tijd hebben ons niet onberoerd gelaten.

Al in week 2 van 2007 moesten we aan het werk om te voorkomen dat overslaand zeewater de bunker in stroomde.
Essentieel in dit preventieve werk is het vrijhouden van de afvoerput van alle vuil dat wordt meegevoerd met het water.
Zeewier, riet (van de overkant ?) en ook modder en fijn grint dat uit de zeewering zelf wordt gespoeld.
Op donderdag 18 januari 2007 liep het bijna uit de hand. Er sloeg zoveel zeewater over, dat de put het niet meer kon afvoeren.
Het water stroomde de bunker binnen. De dompelpomp sloeg keurig aan, maar ja die brengt het alleen weer voor de bunker, naar buiten.
Als extra maatregel plaatsen we in de wintermaanden een houten waterkering in de gassluis.
Deze kwam voor het eerst in actie, werkte perfect en voorkwam dat de bunker zelf onder water liep. Om 13:30 was het hoog water. Meerdere vrijwilligers hebben de hele middag moeten vechten om het water buiten te houden en de put vrij te houden van meegevoerd vuil. Pas om 16:30 was het waterpeil zodanig gezakt dat er geen direct gevaar meer was.
Alle hulde aan onze vrijwilligers die wellicht nog steeds niet helemaal droog zijn.


Een sfeervol plaatje van het overslaand zeewater.


Maar tijdens de storm in 2008 zag de paashaas toch kans om wat eitjes neer te leggen.