Stichting Bunkerbehoud Privacy
Mail
De oude doos

Het koepeltje voor de Oranjemolen moet in het verleden uitgenodigd hebben om vele familiefoto's te maken. In deze nieuwe rubriek roepen we op om ze in te sturen, zodat we deze oude foto's op de site kunnen verzamelen.

Dit idee is ons toegezonden door Martijn Bertram uit Rotterdam. Hij heeft de eerste foto voor deze rubriek bijgevoegd.


De familie Bertram is in 1978 op de foto gezet. De betonkraag van de koepel is hier nog aanwezig.

In september kregen we in de bunker bezoek van een Britse veteraan. Mr Spicer maakte deel uit van No 4. Commando, No 2. Troop. De Private was toen 19 jaar oud. Zij eenheid
was belast met het bevrijden van het "Eiland" en het Scheldeterrein.
Tijdens zijn bezoek was hij zeer verrast door de positieve reacties van de overige bezoekers, die hem na zoveel jaren nog bedankten voor zijn inzet.
Hij beloofde ons foto's te sturen. We hebben deze ontvangen en laten hier een selectie zien.
De foto's gaan vergezeld van een handgeschreven brief. Voor verdere informatie verwijzen we
naar het komende mededelingenblad. (naar verwachting december 2005)

Mr Spicer .. thank you very much for your warm visit and your very kind gift.


Op de landtong voor de Oranjemolen stond een geschutskazemat van het type 612.
Het kanon staat nog gericht op de ingang van de vissershaven.


Aan het einde van de oostelijke pier van het Slijkhaventje stond een mitrailleurkazemat, type 623, met het schootsveld oostelijk gericht. Bovenop staat een licht luchtdoelkanon.
Op de achtergrond het arsenaal. Vlissingers noemden hem de "donde lorro".


Nabij het Slijkhaventje staan Duitse krijgsgevangen te wachten op transport naar Breskens.
Op de achtergrond de oude gasfabriek.