Stichting Bunkerbehoud Privacy
Mail
Projectplan
De projectgroep Oranjemolen bestond uit:
a. Marc Machielse: uitvoerend projectleider, belast met de overall afstemming, de technische documentatie, het bewaken van de historische juistheid en uitvoerende werkzaamheden.
b. Hans Hamelink: lid, belast met uitvoerende werkzaamheden en het inbrengen van zijn ervaring als beheerder van de bunker vanaf het eerste uur.
c. Henk Meijer: lid, belast met technisch onderzoek, het beschrijven van het elektrisch deelplan in het PvE en het verrichten van uitvoerende werkzaamheden.
d. Lenco van der Weel: voorzitter, belast met het contact met het bestuur en de administratieve ondersteuning, waaronder de verslaglegging.

Uitgangspunten mbt de uitvoering
De infrastructuur van de bunker wordt in originele staat teruggebracht. De vaste delen van de luchtbehandeling, elektrische installatie, pantserdelen en wandbekleding komen terug zoals oorspronkelijk gebouwd. De buitenzijde van de bunker wordt in ere hersteld. De koepel wordt zo ingericht dat de onlangs verkregen periscoop daar "fully functional" kan worden opgesteld. De aankleding met losse delen, zoals tafels, bedden, Lüfters en kachels valt niet binnen het project. De vaste infrastructuur zal zodanig worden ingericht dat deze "losse" toevoegingen later wel kunnen worden aangebracht. Het eindresultaat richt zich volledig op de functionaliteit van "expositieruimte". Derden moeten ook van de expositiecapaciteit gebruik kunnen maken. 
De werkzaamheden worden zoveel mogelijk uitbesteed.

Randvoorwaarden
Het project dient minstens twee maanden voor 1 november 2004 (= 60 jaar na de landingen bij het Slijkhaventje) gerealiseerd te zijn.

Uitvoering
Voordat de bunker aangepakt wordt, moet een precieze inventarisatie worden gemaakt van de huidige toestand. We denken hierbij aan de loop van de elektrische bedrading, aanwezige teksten, luchtbehandeling, stelinrichting van de koepelvloer enz. In een volgende fase worden alle pantserdelen gedemonteerd, waaronder de stalen delen in de koepel. Hier wordt bewust gekozen voor uitvoering in "eigen beheer". In een derde fase moeten sloopwerkzaamheden worden gedaan, bijvoorbeeld het verwijderen van alle houtresten in plafonds, muren en de luifel buiten.