Stichting Bunkerbehoud Privacy
Mail
Electrische installatie
Nu de bunker in de lak staat kan het electrisch aangebracht worden.


Zeven "T-dozen" van het merk Imperator, die zijn uit eind jaren '30.


Dit is onze verzameling werkende schakelaars. De bovenste rij is bijna zeker oorlogsproduktie, de tweede rij stamt uit de eindjaren '30 en de laatste vier zijn allemaal verschillend van makelij en datum.


De kabelklemmetjes die we voor het authentieke deel van de bekabeling gaan gebruiken, zijn replicas. Voorop staan de nieuwe, achterop de oude. Er zijn drie soorten lage klemmen: voor 1, 2 of 3 kabels naast elkaar. Er is een soort hoge klem voor de enkele telefoonkabel.
Er is meer aangemaakt dan nodig, hiermee kunnen andere stichtingen desgevraagd helpen.