Stichting Bunkerbehoud Privacy
Mail
Borsele
(De huidige gemeente is Borsele met één "s")

In het dorp Borssele ligt de zogeheten Berg van Troje. Deze lokatie was eeuwenlang in gebruik als verdedigingswerk.
De vroeg opgeworpen heuvel werd later uitgebreid met een stenen toren en een kleine slotgracht. Verder opgravingen zullen het verre verleden van deze plek beter in kaart moeten brengen. Hiertoe is de gehele "site" tot archeologisch monument verklaard. Men heeft de oude slotgracht uitgegraven, hetgeen ten goede komt aan de flora, fauna en het historisch aangezicht van de lokatie.

De Duitse bezetter heeft op dit terrein een aantal dunwandige bunkers gebouwd, hetgeen voor de eigenaar, de Stichting Zeeuws Landschap, aanleiding was, om in augustus 2003 ons advies te vragen.
Er was nl sprake van enige overlast; de lokale jeugd had bezit genomen van de bunkers en ze hiertoe ongevraagd opengegraven. Na een eerste verkenning, werd in overleg, besloten de beide Duitse werken in de oude heuvel zelf, op te meten, goed af te sluiten en ze onder de grond weg te werken. Tijdens de werkzaamheden is op ons verzoek de kleinste bunker even opengemaakt, zodat die opmetingen zijn vastgelegd.

Rondom de heuvel zelf liggen een drietal Duitse VF-bunkers, waarvan er 1 welhaast zeker een hospitaal geweest is. Deze laatste bunker ligt goed bereikbaar in de nabijheid van het huidige informatiepaneel en komt mogelijk in de toekomst (> 2-jaar) in aanmerking om te dienen als algemeen informatiecentrum. Hierin kan dan mogelijk aandacht worden besteed aan de zeer vroege geschiedenis, de huidige flora en fauna en het Duitse gebruik in de Tweede Wereldoorlog. Hier was het hoofdkwartier van de 1e Abteilung 165e Artillerieregiment van de 65 Divisie gevestigd.

Wederom een (klein) voorbeeld hoe natuurbeheer en de krijgsgeschiedenis door de eeuwen
heen, in educatie en voorlichting kunnen samengaan !


Het graafwerk is begonnen en de bunkers in de heuvel worden goed ondergewerkt.
Hieronder volgen wat indrukken van de VF-werken zelf.