Stichting Bunkerbehoud Privacy
Mail
Vrijburg

Medio 2000 heeft de stichting Bunkerbehoud haar bedenkingen ingediend tegen de mogelijk sloop van de laatste luchtdoelbatterij rond Vlissingen. Deze is gelegen aan de Vrijburgstraat te West-Souburg en moest plaats maken voor een uitbreiding van het aldaar gelegen industrieterrein. Gelukkig heeft de gemeente Vlissingen van deze plannen afgezien en heeft tijdens een vergadering van de commissie Ruimtelijke Ordening en Stedelijke ontwikkeling de wens uitgesproken om samen met ons en de stichting Landschapsbeheer Zeeland een nieuwe invulling te geven. Hierin zal waarschijnlijk ook de Stichting Maartse Buien, opgericht door landschapsarchitecten en ingenieurs, een rol krijgen. Deze willen voor het rond de batterij gelegen bos, een op de Nord-batterij gebaseerd "ontwerp" maken. Begin 2001 zijn er gesprekken met de gemeente Vlissingen gevoerd over de verder aanpak van dit project. Wanneer ook dit project gerealiseerd zal zijn, is dit opnieuw het bewijs dat cultuur, geschiedenis en natuur met elkaar te verenigen zijn.


De officiële opening heeft op 4 februari 2004 plaatsgevonden.

Kazematten aan de tankgracht bij Abeele.
In het kader van de ruilverkaveling op Walcheren werd mede op initiatief van de landelijke politiek aandacht besteed aan een fietsroute langs een aantal bunkers. Dit project is gestart als de zogenaamde Landfrontroute. Het is later opgenomen in de bunkerroute Vrijburg.


Deze fiets- en wandelroute loopt langs een aantal kazematten van de verdedigingsgordel rond Vlissingen. Deze verdedigingslinie werd in 1943 gebouwd teneinde de landzijde van Vlissingen tegen eventuele aanvallen te beschermen. De bunkers, een mitrailleurkazemat Regelbau 630, een kanonkazemat Regelbau 625 en een kleine bunker voor telefoonverbindingen zijn ontdaan van karrevrachten aan aarde en puin.
De bunkerroute voert verder langs meerdere bunkers in Nieuw Abeele en Souburg.