Stichting Bunkerbehoud Privacy
Mail
Notbefehlsstelle
In de "tuin" naast het Hotel Britannia op de Vlissingse boulevard, ligt een Duitse commandobunker uit 1942. De bunker was bestemd als tijdelijk hoofdkwartier (Notbefehlsstelle) voor een belangrijk commando is Zuid-West Nederland; de Seekommandant Südholland.
Zoals de omschrijving van de bunker het al zegt is het een noodontwerp, later werd in het complex een nieuwe commandobunker van het type Fl. 241 gebouwd. De muren en het dak van de Notbefehlsstelle zijn in slechts 1,5m gewapend beton uitgevoerd. De bunker lag geheel onder het maaiveld en de afmetingen bedroegen zo'n 30 x 15m. De bunker bezat tevens een aanbouw met twee observatiekamers richting zee. In het ontwerp van de bunker zelf komt een bepaald bunkerontwerp tweemaal terug. Wat de exacte functies van de kamers waren, is niet meer te achterhalen.


Plattegrond @Marc Machielse


Hiet zijn beiden uitkijkposten nog aanwezig.