Stichting Bunkerbehoud Privacy
Mail
Project Toorenvliedt
Dit is het overzicht van de werkzaamheden ten behoeve van het ontsluiten en ingebruikname van de communicatiebunker park Toorenvliedt. In deze periode, die loopt van 2008 tot en met 2016, was er geen Europees project, dus ook geen Euro's om deelprojecten op te dragen.
Al dit werk is verricht door onze vrijwilligers en de kosten van het materiaal heeft de stichting gedragen.