Stichting Bunkerbehoud Privacy
Mail
De tegeltjes
De vloertegels in de accuruimte verdienen extra aandacht.


De vloer is, zo blijkt, volkomen willekeurig met afwijkende tegels belegd.


Er is echt geen motief in te herkennen.


Zuurbestendige vloertegels hebben we vaker gezien, maar deze diversiteit en kwaliteit maakt deze vloer tot een uitzonderlijke vondst.

Nadat het water voor een deel is weggepompt en het slik wat is bezonken, hebben we binnen nog wat sfeerplaatjes geschoten.


In de schakelruimte is een houten tussenwandje verdwenen.


De tegels op de vloer van de ruimte voor de telefooncentrale zijn standaard.