Stichting Bunkerbehoud Privacy
Mail
Pantserplaten in het Landfront Vlissingen
Het landfront van Vlissingen is in hoofdzaak opgebouwd uit bunkers voor mitrailleur (Maschinengewehr). Van deze zgn. M.G.-Kasematten zijn verschillende Regelbautypen (een Regelbau is een gestandariseerd bunkerontwerp) in het Landfront gebouwd. Voorbeelden hiervan zijn de Regelbau 623 en Regelbau 630. In het laatste type konden verschillende gestandariseerde pantserplaten (Panzerplatten) worden ingebouwd. Voorbeelden hiervan zijn de:
- Stahlschartenplatte (MG), 78P9
- Panzerschartenplatte für MG34, 492aP3
- Stahlzusatzplatte für 5P7, 7P7, 10P7 u. 76P9, de 726aP3
- Stahlvorsatzplatte für 7P7, de 454PO1
- Stahlschartenplatte für MG.

Veel pantserplaten werden in combinaties gebruikt, teneinde de dikte en dus de sterkte te vergroten. Dit is te zien in de functieomschrijvingen zoals Zusatzplatte en Vorsatzplatte; wat zoveel betekend als voorzetplaat en toevoegplaat.
De pantserplaat van het type 454PO1 verdient bijzonder aandacht, aangezien deze pantserplaat zeer zeldzaam is; volgens een stuklijst zijn er slechts 64 van deze platen in de Westwall* geplaatst.
Uit Duitse documenten is gebleken dat de plaat vanaf eind 1943 niet meer geleverd kon worden en lange tijd werd aangenomen dat de laatste twee exemplaren in de Westwall voorhanden waren. Na een bezoek aan het Vlissingse Landfront met Jörg Fuhrmeister (autoriteit op het gebied van pantseronderdelen) zagen wij dat 5 van deze platen (in combinatie met een 7P7) ook hier geplaatst waren. Dit is opmerkelijk te noemen, aangezien deze plaat ontworpen was om in heuvels (im Steilhang) en niet op het vlakke Walcherse land geplaatst te worden. Het ontwerp maakt een schootsveld van+10 tot -30 graden mogelijk door de observatiegleuf naar onderen toe af te vlakken en het schietgat aan te passen. De reden waarom nou juist dit type pantserplaat hier is toegepast was niet te achterhalen. Aan te nemen is dat ze zijn geplaatst doordat de "normale" platen waarschijnlijk niet voorhanden hadden.
Achter de 454PO1 was een affuit (Schartenlafetten08) opgesteld waarop een mitrailleur geplaast kon worden. Met behulp van verschillende opzetstukken kon men verschillende mitrailleurs opstellen zoals de Mg34, de Mg 37 (t), de Mg 26 (t) en de Mg08.
Lijst met gegevens van een aantal verschillende pantserplaten:

Type sterkte (mm) gewicht (ton) afsluitsysteem
6P7 200 19,0 schuif
7P7 100 7,5 schuif
10P7 60 3,2 schuif
78P9 200 24,0 kogel
454P01 100 7,5 schuif
455P01 60 3,2 schuif
492aP2 120 3,0 kogel
726aP3 100 7,5 --


De pantserplaat van het type 10P7 uit de 623 nr: 0221-156.

Pantserplaten in het Verteidigungsbereich Vlissingen:

Type Bouwstijl Bouwnummer Pantserplaat Lafette
630 formsteine 021-149 78P9 Schartenlafette34
630 formsteine 021-150 78P9 Schartenlafette34
623 formsteine 021-151 10P7 Schartenlafette08
623 bekisting 021-153 10P7 Schartenlafette08
623 bekisting 021-154 10P7 Schartenlafette08
623 bekisting 021-156 10P7 Schartenlafette08
623 bekisting 021-157 10P7 Schartenlafette08
630 bekisting 021-159 726aP3+7P7+492aP2 Schartenlafette34
630 bekisting 021-160 726aP3+7P7+492aP2 Schartenlafette34
630 ? 021-167 ? ?
630 formsteine 021-168 7P7+454P01 Schartenlafette08
623 formsteine 021-170 10P7 Schartenlafette08
630 formsteine 021-172 7P7+454P01 Schartenlafette08
630 formsteine 021-173 7P7+454P01 Schartenlafette08
630 bekisting 021-175 7P7+454P01 Schartenlafette08
630 formsteine 021-176 7P7+454P01 Schartenlafette08
630 bekisting ? 2 x 7P7 Schartenlafette08
623 formsteine ? 10P7 Schartenlafette08


Plaatsamenstel 726aP3+7P7+492aP2


Totaalgewicht 18 ton.

September 1999.
Patrick Sloot