Stichting Bunkerbehoud Privacy
Mail
© Stichting Bunkerbehoud
1999-2024
Communicatiebunker type 618
Een van de meest belangrijke bunkers op Toorenvliedt is het communicatiecentrum dat samen met de commandopost voor de divisiecommandant het operationele hart van het divisiehoofdkwartier vormde. Vanuit deze bunker van het type 618, Nachrichtenstand für höhere Stäbe, werden telefoon- telex- en radioverbindingen onderhouden met de ondergeschikte eenheden op Walcheren en de Bevelanden, alsmede met de hogere staven in Antwerpen en Noord-Frankrijk. De bunker kon met zware gepantserde deuren hermetisch van de buitenwereld worden afgesloten en was beschermd tegen gifgasaanvallen door een luchtzuiveringsinstallatie. Gezien de omvang van de bunker was deze niet voorzien van normale bunkerkachels, maar van centrale verwarming. In de bunker stonden krachtige radiozenders opgesteld met bijbehorende ontvangstapparatuur en een uitgebreide telefooncentrale. Tevens bood de bunker onderdak aan een versleutelingsapparaat waarmee berichten werden ge(de)codeerd; de wereldberoemde Enigma. Voor het uitvoeren van onderhoud en reparaties aan het telefoonkabelnet was in de bunker een opslag- en stallingsruimte voor kabelrollen en meetkarren.

Naar alle waarschijnlijkheid deden zo'n 20 manschappen dienst in de bunker. Een groot gedeelte van dit personeel werd gehuisvest in enkele kleine personeelsbunkers in de directe omgeving van de communicatiebunker. Van de ca. 25 gebouwde exemplaren van het type 618 resteert anno 2008, een 9-tal in ongeschonden staat.


Legenda:
1. gassluis, 2. nabijverdediging, 8. opslag kabelhaspels, 13. verdelerruimte, 14. telefooncentrale,
15. acculaadstation, 16. antenneruimte, 17. schakelcentrum, 18. berichtencentrum, 19. radio-officier
20. radiokamer, 21. centrale verwarming en opslag brandstof.