Categorieën
Nieuws

Commando Chuck Harris overleden

De Britse oud-commando Chuck Harris is op 99-jarige leeftijd overleden. Harris kwam als Company Quartermaster Sergeant bij 47 Royal Marine Commando op 1 november 1944 aan land in Westkapelle.

Harris was een graag geziene veteraan tijdens herdenkingen op Walcheren. Op de foto kijkt Harris in de camera van Marc Machielse tijdens de onthulling van het monument bij Dishoek.

Categorieën
Nieuws

Bunkermuseum Vlissingen open in oktober

Op de valreep van het seizoen is het Bunkermuseum in Vlissingen nog enkele dagen in oktober te bezoeken.

De observatiebunker type 143 aan de Oranjedijk in Vlissingen is open op:

  • Alle vrijdagen in oktober 2021
  • Zaterdag 30 oktober 2021
  • Tussen 13:00 tot 16:00 uur
Categorieën
Nieuws

Verdere sloop personeelsbunker 501 VLISSINGEN 06-56

De sloop van de ontdekte personeelsbunkers type 501 aan de Vlissingse boulevard ging rap. Eind september restte er van het betonnen vaarte slechts een grote berg verwrongen staal en brokken beton.

Omdat er snel contact was met de gemeente kreeg de stichting enkele dagen om materiaal uit de bunker veilig te stellen. Zo blijft ‘VLISSINGEN 06-56’ toch een beetje voortbestaan. En ‘ze’ gaf zich niet zonder slag of stoot. Ook onze vrijwilligers moest de krachten bundelen om de soms loodzware artefacten uit de put te krijgen.

Foto’s: Henk Adriaanse & Marc Machielse

Categorieën
Nieuws

Geslaagde Open Monumentendag

In het Park Toorenvliedt ontvingen we op Open Monumentendag tweehonderd bezoekers. Veertig mensen fietsten met ons mee langs het Landfront.

De PZC schreef een artikel over de activiteiten van de stichting. Ieder jaar weer horen we van bezoekers dat de waardering voor dit erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog meer leeft. De sloop van de personeelsbunker aan de Vlissingse boulevard kon op weinig enthousiasme rekenen. Dat biedt mogelijk kansen in de toekomst voor de grote commandobunker van de Seekommandant Südholland, de Fl 241 onder appartementencomplex Bestevaer.

Categorieën
Nieuws

Sloop personeelsbunker type 501 aan de Vlissingse boulevard

Vorige week kwam een bunker tevoorschijn aan de boulevard in Vlissingen. Deze week begint de sloop. Stichting Bunkerbehoud werd in de zomer ingelicht en heeft de gemeente op basis van archiefmateriaal geholpen met historische informatie over het mogelijke type. Tegelijkertijd hebben we gepleit voor behoud, gezien de historische importantie van de locatie. Vanuit Hotel Brittannia en de commandobunker ernaast werd in 1944 de Slag om de Schelde vanuit de Duitse kant geleid.

De bunker geldt helaas juridisch als toevalsvondst wat betekent dat de cultuurhistorische bescherming gering is. Dat was anders geweest als hij geclassificeerd was op een monumentenlijst. Voor de gemeente volstaat een kortstondig onderzoek dat de Walcherse archeologische dienst heeft uitgevoerd. Op dit moment is de sloop enkele dagen vertraagd omdat er een schouw moet plaatsvinden en de omliggende huizen.

De bunker heeft jaren dichtgelegen en was ondanks de roest nog in redelijk intacte staat.
De bunker heeft jaren dichtgelegen en was ondanks de roest nog in redelijk intacte staat.

Compensatie

Samen met de projectontwikkelaar hebben we gekeken naar een manier om de bunker op enig andere manier te behouden, maar het lastige is dat er een drielaagse parkeergarage onder het hotel gerealiseerd moet worden.

Gezien de historische importantie van Hotel Brittannia hebben wij de projectontwikkelaar en de gemeente voorgesteld om het verlies van de bunker te kunnen compenseren door bijvoorbeeld een andere bunker toegankelijk te maken. De gemeente Vlissingen is namelijk groot voorstander van het beter toegankelijk maken van het erfgoed van de slag om de Schelde, en de film draait op een steenworp afstand in het Vlissingse filmcomplex. Wij hopen dat er iets positiefs uitkomt.

Een Heeres Einheits Schutzlüfter 1,2 met intact glas rond de luchtstroommeter.
Een Heeres Einheits Schutzlüfter 1,2 met intact glas rond de luchtstroommeter.

Vondsten

Als stichting hebben wij de bunker in ieder geval fotografisch gedocumenteerd en zijn in de gelegenheid gesteld de nog aanwezige materialen te bergen ten behoeve van onze projecten. Het gaat hier onder andere om een luchtfilterinstallatie, kachel, elektra en enkele bodemvondsten waaronder twee Duitse helmen.

Stützpunkt Hohenstaufen

De personeelsbunker van het type 501 met nummer VLISSINGEN 06-56 was onderdeel van het Stützpunkt Hohenstaufen dat een gebied besloeg vanaf de “Spuikom” tot en met de dijk voor het voormalige Fort de Nolle (het huidige Nollebos). Er werden zeker dertien bunkers gebouwd waarvan de Fl 241 en de Notbefehlsstelle van de Seekommandant Südholland het middelpunt vormden.

Foto’s: Henk Adriaanse

Categorieën
Nieuws

Overstroming in museumbunker Zoutelande

En weer hebben we op het hoogste punt in Zoutelande water staan. De afvoer kon de heftige buien niet aan. Daar moeten we in de toekomst naar kijken.

Categorieën
Nieuws

Borgen en maaien

Door de natte zomer doet het groen het heel erg goed. Vaker maaien is dus noodzakelijk. En om de pas geplaatste ‘plantenbakken’ bij de G-kazemat in Vlissingen te beschermen zijn borgstaven in eigen beheer gemaakt.

Categorieën
Nieuws

G-kazemat in de Vlissingse haven nu beter bereikbaar

Vorige week hebben vrijwilligers van Stichting Bunkerbehoud de Nederlandse vooroorlogse G-kazemat in de Vlissingse Buitenhaven beter toegankelijk gemaakt.

Onze nieuwe vrijwilliger Jochem Bartels stelde zijn graafmachine beschikbaar waardoor er veel werk verzet kon worden.

Er is een toegang tot de loopgraaf achter de kazemat gemaakt. Tetraeder versperringselementen vormen nu bloembakken en er werd een betonstuk gevonden dat is toegevoegd aan de afrastering.

Categorieën
Nieuws

Het St-teken op Duitse bunkers

Onze vrijwilligers hebben allemaal hun expertise. Kees was zondag kampioen St-schilderen. Zo weten de bezoekers die dit jaar nog gaan komen hun onderdak in onze bunkers weer feilloos te vinden.
Het St-teken werd ingesteld in 1944 en gaf aan of een bunker bestand (Ständig) was tegen de meeste zware geallieerde artillerie, vliegtuigbommen of het scheepsgeschut. Muren en daken waren bij een St-bunker van minimaal 2 meter gewapend beton. Het teken is langs de hele Atlantikwall, Südwall en zelfs Westwall terug te vinden en kan per gebied varieren in uitvoering en lettertype.
Categorieën
Nieuws

Hoosbuien zetten bunker onder water

Na de hoosbuien van vrijdagavond op Walcheren zijn vrijwilligers Jan en Ruud de bunkers in Zoutelande gaan controleren. En nog wel op het hoogste punt van het duin was het raak.

De ingang, gassluis en woonruimte van de observatiebunker type 143 stonden onder water. Ze zijn er enkele uren zoet mee geweest. Nu aankijken hoe het opdroogt.

Hoewel de afvoer van water normaalgesproken goed werkt, blijft het systeem bijna tachtig jaar oud en kan het bij noodweer de regen niet aan.

De museumbunker type 143 in Zoutelande stond onder water.
Ingang, gassluis en verder onder water…
Daar worden we niet blij van.
Gelukkig maar voor korte tijd, waardoor de schade aan objecten zal meevallen.
Het putje heeft het niet gered na deze hoosbui.