Categorieën
Nieuws

Boekpresentatie ‘Bunkers rond hotel Britannia’

Op dinsdag 24 mei 2022 werd onze nieuwe publicatie ‘Bunkers rond hotel Britannia 1940 -1944, Duits marinehoofdkwartier in de Slag om de Schelde’ gepresenteerd. Aanwezig waren vertegenwoordigers van het Vlissingse gemeentebestuur, de Walcherse archeologische dienst, het gemeentearchief Vlissingen, Erfgoed Zeeland, en niet in de laatste plaats de bewoners van het appartementencomplex Bestevaer.

De eerste exemplaren werden aangeboden aan inmiddels oud-wethouder cultuur de heer Rens Reijnierse (rechts) en zijn opvolger Sal Cracau (links). Auteur Hans Sakkers (midden) nam de aanwezigen mee in de roemruchtige geschiedenis van hotel Britannia, een icoon in de geschiedenis van Vlissingen en Duits commandocentrum tijdens de Slag om de Schelde. Het was hier waar de Duitse bezettingsmacht op 3 november 1944 capituleerden.

Het boek is op Bunkerdag (28 mei 2022) op onze museumlocaties verkrijgbaar voor €24,75. Dit zijn de Oranjemolen in Vlissingen, Toorenvliedt te Middelburg en het Bunkermuseum Zoutelande.

Foto: Jac van Belzen

Cover 'Bunkers rond hotel Britannica'

Categorieën
Nieuws

Bunkers geopend op Bunkerdag 2022

Op zaterdag 28 mei vindt de jaarlijkse Bunkerdag weer plaats. Op die dag zijn een groot aantal bunkers in binnen- en buitenland geopend voor publiek.

Ook wij doen mee met een zestal bunkers! Bekijken het volledige programma op deze pagina.

Categorieën
Nieuws

Oud-bestuurslid Lenco van der Weel overleden (1950 – 2022)

Lenco van der Weel is overleden. Meer dan 20 jaar was Lenco bestuurslid van de Stichting Bunkerbehoud en een continue, betrouwbare steun en toeverlaat. Lange tijd als bestuurslid technische zaken, maar vooral ook als administratief werkpaard dat de bedrijfsvoering van de stichting professionaliseerde.

De laatste jaren vervulde hij de post van penningmeester. Samen met zijn vrouw Ankie bezette hij jarenlang een van de museumbunkers in Zoutelande. Als HTS’er en voormalige verbindelaar (officier verbindingsdienst Koninklijke Landmacht) repareerde hij vele objecten uit de Stichtingscollectie. Met zijn broer Ad, en neef Bob verzorgde hij jarenlang rondleidingen en ‘battle field tours’ op het eiland Walcheren om de geschiedenis van de Atlantikwall en Slag om de Schelde over te dragen. Hij deed dit alles terwijl de spierziekte PSMA hem steeds meer ontnam aan energie en kracht. We kijken met veel respect en dankbaarheid terug op zijn inzet voor de Stichting.

Lenco werd 71 jaar.

Wij wensen zijn vrouw Ankie, zijn dochters Lea en Eva, de kleinkinderen en verdere familie en vrienden veel sterkte toe bij het dragen van dit verlies.

Bestuur en vrijwilligers Stichting Bunkerbehoud

Portret Lenco van der Weel

Categorieën
Nieuws

Tankversperring Zoutelande nog heel even open

De tankversperring die vorige maand in Zoutelande werd ontdekt lag deze week weer even open. En nu in zijn geheel, waardoor hij kon worden opgemeten en uitgetekend.

Een stuk afgebrand spoorstaaf is nog aanwezig. Deze is gesitueerd aan de zijkant en was het permanente gedeelte van de versperring. Wanneer de versperring gesloten moest worden, werden staven in de openingen in het weggedeelte gezet. Aan de onderzijde is extra ruimte in de uitsparing om voor extra verankering te zorgen wanneer de spoorstaven met beton werden vastgezet in het blok. Na de oorlog is het middengedeelte gesloopt, om plaats te maken voor een rioleringsbuis. Hierdoor is een mooie dwarsdoorsnede van de constructie te zien.

Het blok beton blijft onder het wegdek bestaan. De Walcherse Archeologische Dienst (WAD) heeft de versperring in kaart gebracht.

Foto’s: Lex Weijerman | 3d-illustratie: Marc Machielse.

Categorieën
Nieuws

Duitse versperring gevonden in Zoutelande

In Zoutelande is onder het wegdek een betonblok voor een Duitse tankversperring gevonden. Het restant kwam tevoorschijn bij wegwerkzaamheden ter hoogte van Duinweg 37.

In het blok konden ijzeren staven worden geplaatst tegen (gepantserde) voertuigen. De staven stonden in westelijke richting gericht, om voertuigen richting Stützpunkt Lohengrin (ons Bunkermuseum Zoutelande) tegen te houden.

Foto’s: Lex Weijerman.

Categorieën
Nieuws

Stormschade bij de Oranjemolen

Het had een doorsnee Bunkerstichtingwerkdag moeten worden maar de storm Eunice gooide roet in het eten. Of eerder zout zeewater over de dijk. Hoewel onze museumbunker bij de Oranjemolen in Vlissingen waterdicht is afgesloten was dit natuurgeweld teveel.

Buiten voor de ingang stond het water twee meter hoog! Daardoor kon het via de luchtkanalen naar binnen stromen. Daar stond uiteindelijk 80 centimeter water. Genoeg om vitrines en het interieur onder water te krijgen. Redelijk rampzalig natuurlijk, vanwege het zoute water en een laag slib die mee kwam. Direct zijn alle objecten veilig gesteld en zo snel mogelijk schoon gemaakt.

Foto’s: Henk Adriaanse & Lex Weijermans.

Categorieën
Nieuws

Jaarlijkse vleermuizentelling in onze bunkers

Vrijwilligers van de Stichting Bunkerbehoud hebben vandaag weer meegewerkt aan de jaarlijkse vleermuistelling. In vijf bunkers in het Park Toorenvliedt in Middelburg werden 24 watervleermuizen en 2 grootoorvleermuizen geteld.

De bunkers vormen een perfecte leefomgeving voor overwinterende vleermuizen. De temperatuur is er constant zo’n 10 graden Celsius. Aan de vele haken en roestige stalen onderdelen en aan het beton kunnen zij zich makkelijk vastgrijpen. Na de winter vliegen zij weer uit.

Vleermuistelling in bunkers Park Toorenvliedt, Middelburg.
Gereed maken voor inspectie!
Vleermuistelling in bunkers Park Toorenvliedt, Middelburg.
Een tweede commandobunker type 608 wordt onderzocht.
Vleermuistelling in bunkers Park Toorenvliedt, Middelburg.
Dit propje is een watervleermuis in winterslaap.
Vleermuistelling in bunkers Park Toorenvliedt, Middelburg.
Een watervleermuis in een voor vleermuizen geplaatste schuilruimte.
Categorieën
Nieuws

Bunkerdeuren en ander oud staal in de opslag

Deze zaterdag hebben onze vrijwilligers veilig gesteld materiaal uit de gesloopte personeelsbunker achter de Vlissingse boulevard naar de opslag gebracht. Het ging al snel om enkele honderden kilo’s staal in totaal.

Een nooduitgangdeur, gasdeuren, pantserplaat, dubbele pantserdeur en heel veel buizen en stalen balken. Dat was de oogst nadat de 501 in Vlissingen compleet was afgebroken. Treurig, maar gelukkig kon de stichting de zaken in overleg met de gemeente voor het nageslacht bewaren.

Uiteraard zag ook onze zelfontwikkelde Panzertür Fahrlafette actie want de losse pantserdeurdelen wegen al snel 320 kilo per stuk!

Twee gasdeuren die ooit uit de gesloopte commandobunker (type 117) te Oostburg gered zijn, zijn in bruikleen gegeven aan Bunkerverhalen Dishoek.

Foto’s: Henk Adriaanse & Lex Weijerman

Categorieën
Nieuws

Commando Chuck Harris overleden

De Britse oud-commando Chuck Harris is op 99-jarige leeftijd overleden. Harris kwam als Company Quartermaster Sergeant bij 47 Royal Marine Commando op 1 november 1944 aan land in Westkapelle.

Harris was een graag geziene veteraan tijdens herdenkingen op Walcheren. Op de foto kijkt Harris in de camera van Marc Machielse tijdens de onthulling van het monument bij Dishoek.

Categorieën
Nieuws

Bunkermuseum Vlissingen open in oktober

Op de valreep van het seizoen is het Bunkermuseum in Vlissingen nog enkele dagen in oktober te bezoeken.

De observatiebunker type 143 aan de Oranjedijk in Vlissingen is open op:

  • Alle vrijdagen in oktober 2021
  • Zaterdag 30 oktober 2021
  • Tussen 13:00 tot 16:00 uur