Stichting Bunkerbehoud Privacy
Mail
Collectie

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de zaken die we aan de inventaris hebben mogen toevoegen. Het betreft hier schenkingen, aankopen in het kader van een museumthema of aankopen voor de vaste expositie.
Het is edoch niet de bedoeling dat de stichting gaat handelen in voormalige Duitse artikelen. Ons aankoopbeleid is afgestemd op het permanente eigendom.
Artikelen die we verwerven voor een bepaald museumthema, of schenkingen die niet direct in een thema passen, kunnen worden uitgeleend aan collega stichtingen of musea, maar blijven altijd eigendom van de stichting. Uitleen aan particulieren is niet mogelijk.

De aankopen moeten vaak eerst wat worden opgeknapt. Een aantal reparaties zijn te volgen in de "Werkstatt".
Tenslotte presenteren we hier artikelen die door eigenaren op bruikleen zijn verstrekt, ook die gaan, met toestemming van de eigenaar, soms eerst via de werkplaats.


Onze mooie Richtkreis 40.