Stichting Bunkerbehoud Privacy
Mail
Heeresatmer


De stichting blijft actief in het aankopen van uitrustingsstukken die met de dagelijkse gang van zaken in de bunkers van de Atlantikwall te maken hebben. We hebben de hand weten te leggen op een originele "Heeresatmer". Hiermee kun je ruimtes betreden waarin geen zuurstof meer is. De Duitsers gebruikte ze daar waar gangen en/of bunkers volkomen waren bedolven onder zand, grond, stenen of beton. Volgens de voorschriften was er één per "Stützpunkt" aanwezig.
Ook de voorgangers van de huidige "seals", de Duitse Kampfschwimmer, maakten van dit apparat gebruik.


We missen het originele Alkali-filter. Dat past in de ruimte boven de pijl. Er is al veel moeite gestoken
in het vinden van een passend exemplaar, maar we geven het niet op.


We hadden ook geen bijpassend gelaatsmasker. Soms zit alles mee. Bij de brandweer, tijdens de overdracht van het Sauerstoffgerät, vonden we dit originele masker.


De laatste controle is uitgevoerd op 04-10-1940.


Wat instructietektsen.De techniek:
Het is een "kringlooptoestel". Ingeademde lucht bevat zuurstof en stikstof. Uitgeademde lucht bevat stikstof, minder zuurstof en koolzuurgas. De lucht in het apparaat circuleert en het masker heeft geen uitlaatventiel. Samengeperste zuurstof wordt vanuit een fles met een inhoud van 1 liter en een druk van 150 atm ( totaal 150 L zuurstof), met een eerste reduceerventiel teruggebracht naar een lagere druk die regelbaar is van 1 tot 3 bar. Daarna wordt het in het masker aangeboden via een klep die bedient wordt door de contralong (een ademzak). Het door de gebruiker uitgeademde gas bestaat uit verarmde zuurstof en 4% CO2. Dit gas wordt door een barium/calciumpatroon geleid, waarin het koolzuurgas geabsorbeerd wordt. Bij dit chemisch proces komt warmte vrij, hetgeen de temperatuur van het kringloopgas omhoog brengt. Hierdoor waren deze apparaten, die ondermeer bij de Londense brandweer nog lang gebruikt zijn, nimmer populair en zijn ze vervangen door persluchtapparatuur (tegenwoordig ademluchtapparatuur). In de moderne uitvoering, met koeler, worden ze in de mijnbouw gebruikt. Het grote voordeel van dit soort apparaten is de lange gebruiksduur. Een ademluchtapparaat gaat afhankelijk van de flesdruk en -inhoud zo'n 20 tot 30 minuten mee, terwijl het kringlooptoestel 2 uren blijft werken. Dat is, vooral in de mijn- en tunnelbouw, toch erg aantrekkelijk.
(Met dank aan Bob van der Weel en dhr Bech)

Tenslotte willen we u dit plaatje niet onthouden.


We zijn al heel blij met ons enige exemplaar.