Stichting Bunkerbehoud Privacy
Mail
Werk aan de 631
(16 oktober 2010)


Op de vorige werkdag was de nooduitgang van de 631 gemaakt.
Hier wordt gekeken of het nieuwe rooster past.


Beginsituatie van de nooduitgang bij de 623.


Het werk vordert snel.


Een vrijwilliger wordt opgeofferd en ingemetseld.


Zij zien dat het goed gaat.