Stichting Bunkerbehoud Privacy
Mail
Landfront Vlissingen

Het Landfront vormde de noordelijke verdedigingslinie van het Vb Vlissingen. Er stonden 32 zware pak- en mitrailleurbunkers langs een 11 kilometer lange tankgracht. In de duinen bij Groot Valkenisse vormde een linie van betonnen drakentanden, "Höckerhindernisse", een droge verbinding met de tankgracht. Ook lagen er "Höcker" bij de doorgang in de Vlissingseweg en op de dijk langs het Kanaal door Walcheren. In de Welzingepolder werd een tankmuur gebouwd. Deze heeft een lengte van 1,5 km en eindigt net voor het Fort Rammekens. Bij de overgang van de tankgracht naar de muur, stonden eveneens drakentanden. Beide uiteinden van de tankmuur waren voorzien van een bijzondere bunker voor 7,5 cm antitankkanon, de 700. Deze bunker heeft als bovendekking een ronde pantserplaat, zodat het profiel laag gehouden kon worden. Een dergelijke bunker is ook in het westelijk deel van het Landfront, in de "diepte" gebouwd.
De bunkers zijn niet altijd ingedeeld in Widerstandneste of Stützpunkte. Slechts op een drietal plaatsen staan bunkers in Stützpunkte (Federmaus bij Groot Valkenisse, Kolberg in Koudekerke en Rommel bij Ritthem).
Deze bunkers zijn hier opgenomen, omdat zij een duidelijke funktie in het Landfront hadden.
Overzicht van de verdwenen bunkers:
-- een 700 en twee stuks 680 in de Welzingepolder,
-- twee stuks 630 noord van Koudekerke,
-- een 700 in de diepte ten westen van Koudekerke.
De overige bieden samen met de grote delen overgebleven tankgracht, de tankmuur en de Höcker, een uniek overzicht van dit goed bewaard Landfront. Sinds 2013 heeft het Landfront de status van landelijk monument.

Om de navigatie op de site overzichtelijk te houden, is het front in vier delen opgesplitst.
-- west van Koudekerke loopt van de duinen tot aan de doorgaande weg naar Biggekerke.
-- Koudekerke beslaat het stuk noord van dit dorp tot aan de hoek die de tankgracht bij de Groeneweg naar Middelburg maakte.
-- Nieuw Abeele voert u verder tot aan het Kanaal door Walcheren.
-- Oost Walcheren complementeert de linie tot aan Fort Rammekens.