Stichting Bunkerbehoud Privacy
Mail

Doelstellingen
Stichting Bunkerbehoud is op 15 maart 1999 opgericht ter overstaan van Mr. Chr. A. van Erkel te Middelburg.

De stichting opereert in Zeeland en haar doelstellingen zijn drieledig:

1. Kenniscentrum:
- studie van de jonge verdedigingswerken in Zeeland.
- uitdiepen van de feiten omtrent de Slag om de Schelde.
- inventarisatie van alle objecten.
- bijdragen aan nieuwe publicaties.

2. Educatie:
- het vertellen van de geschiedenis door:
-- het openstellen van de museumlokaties op Walcheren.
-- ontsluiting van vestingwerken door middel van fiets- en wandelroutes.
-- het geven van rondleidingen en battlefield tours in het kader van de Slag om de Schelde.
-- het verzorgen van lezingen.

3. Behoud:
- aanvraag rijksmonumentenstatus o.a. van het Landfront Vlissingen.
- advies aan gemeentelijke-, provinciale- en rijksoverheid en particuliere organisaties m.b.t. waardebepaling en hergebruik.
- beheer van de resterende bunkers.