Stichting Bunkerbehoud Privacy
Mail

Schenkingen en in bruikleen geven.

De stichting is voortdurend op zoek naar materiaal dat in relatie staat tot de Slag om de Schelde. Denk hierbij aan foto's, kaarten en (opgeschreven) ervaringen.
Ook zijn we geïnteresseerd in militaire uitrustingsstukken uit die periode. Hiermee bedoelen we bijvoorbeeld persoonbewijzen, brieven, documentatie maar ook verrekijkers, telefoontoestellen of communicatiemiddelen.
Heeft u artikelen die voor ons van belang kunnen zijn, dan zijn er twee opties:

Schenking.
U draagt de artikelen aan ons over. We bevestigen de schenking schriftelijk.

Bruikleen.
Wij nemen de goederen van u in bruikleen. Dit wordt schriftelijk vastgelegd waarbij de waarde ten behoeve van onze verzekering in onderling overleg wordt bepaald. Er komt ook een causule over de looptijd van het bruikleen. Goederen in bruikleen kunnen direct door de eigenaar worden opgevraagd. Tijdens de looptijd draagt de stichting zorg voor goede bewaarcondities en het eventuele onderhoud.

Algemeen.
Wij plaatsen de goederen in een bestaande expositie of ze gaan in opslag voor een later museumthema.
Overdracht van wapens is alleen mogelijk indien de eigenaar vergunninghouder is.
De schenker of bruikleengever wordt in verband met de nieuwe privacy wetgeving niet bekend gemaakt.


Deze 100 Watt zender is een voorbeeld van een bruikleenstelling.