Stichting Bunkerbehoud Privacy
Mail


Online aanmelden

U kunt de donatie online betalen

Een donateur kan zich vinden in de doelstellingen van de stichting en is bereid ons met een donatie te steunen. Er zijn geen verplichtingen. Als het bedrag van minmaal 17,50 Euro is betaald krijgt de donateur twee recente full color Mededelingenbladen en de Nieuwsbrief.
Een vrijwilliger wil tijd in de stichting steken door het verrichten van werkzaamheden. De invulling daarvan gebeurt in onderling overleg. In verband met de verzekering moet een aspirant vrijwilliger eerst donateur worden.
Zie ook de algemene privacy verklaring.
De gegevens worden verwerkt volgens de richtlijnen van de Autoriteit Personeelsgegevens (AP)
Als deze aanmelding een vrijwilliger betreft dan volgt een mail om in te stemmen met de privacyverklaring vrijwilligers.

naar het formulier