Stichting Bunkerbehoud Privacy
Mail


Online aanmelden

Een donateur kan zich vinden in de doelstellingen van de stichting en is bereid ons met een donatie te steunen. Er zijn geen verplichtingen. Als het bedrag van minimaal 17,50 Euro is betaald krijgt de donateur twee recente full color Mededelingenbladen en de Nieuwsbrief. Het abonnement wordt niet automatisch verlengd.

U kunt de donatie online betalen

Een vrijwilliger wil tijd in de stichting steken door het verrichten van werkzaamheden. De invulling daarvan gebeurt in onderling overleg. In verband met de verzekering moet een aspirant vrijwilliger ook donateur worden.

Zie ook de algemene privacy verklaring.
De gegevens worden verwerkt volgens de richtlijnen van de Autoriteit Personeelsgegevens (AP)

Naar het formulier